libib

Menu

Orthodoxe Boeken in het Nederlands


Tag List

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#ALL
A
A

Advent. Profetieen uit het Oude Testament. Gerangschikt tot een Voorbereidingsdienst in de weken voor de Geboorte des Heren.

1986    100 Pages    (Orthodox Klooster van Sint Jan de Doper)

ISBN 10: 0000000000

[less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Godsdienst tekstLiturgische Cirkel

Adviezen voor het geestelijk leven

Vr. Johannes (Krestjankin), vertaling Marian Nieuwenhuis

2008    271 Pages    (Iveron)

ISBN 13: 9789081331517   

Enkele uitspraken van starets Johannes (Krestjankin): “Wij hebben van de Heer het gebod van de liefde voor de mensen, voor onze naasten gekregen. Maar wij moeten ons niet druk maken of zij ons wel of niet liefhebben. Wij hoeven er alleen voor te zorgen dat wij hen liefhebben.” “Probeer zelf maar eens, al is het maar één dag, aandachtig te leven en op jezelf te letten. Wie ben je eigenlijk? Leer eerst jezelf kennen en probeer dan maar eens één enkele dag tegen de zonde te strijden. Je [...]

Enkele uitspraken van starets Johannes (Krestjankin):
“Wij hebben van de Heer het gebod van de liefde voor de mensen, voor onze naasten gekregen. Maar wij moeten ons niet druk maken of zij ons wel of niet liefhebben. Wij hoeven er alleen voor te zorgen dat wij hen liefhebben.”

“Probeer zelf maar eens, al is het maar één dag, aandachtig te leven en op jezelf te letten. Wie ben je eigenlijk? Leer eerst jezelf kennen en probeer dan maar eens één enkele dag tegen de zonde te strijden. Je zult zien, hoe moeilijk dat is en als je daar achter bent, dan zul je leren begrip te tonen voor menselijke zwakheden en niemand meer oordelen.”

“Wanneer mensen zonder God leven, dan verandert het leven in een hel, en daarna volgt nog de hel voor de eeuwigheid. U moet vanaf nu leven volgens andere wetten, volgens de goddelijke geboden. Door middel van geduld moet u het kwaad overwinnen dat rondom heerst. Alleen dit geduldig volharden in de waarheid, de bevestiging van uw geloof en de hoop op God door het leven zelf, zal goede vrucht geven. Wat heeft het voor zin zichzelf een christen te noemen, terwijl men leeft als een heiden? Bid in het verborgene voor uw naasten en overwin het kwaad door liefde en medelijden met hen. Moge de Heer u wijsheid schenken.” [less]

7. Moderne Tijd (XX - XXI eeuw)Geestelijk LevenUitgeverij Iveron
vertaald uit het Russisch

Akathist ter ere van de Moeder Gods van Romanos de Melode

Hl. Romanos de Melode

2012    56 Pages    (Gozalov Books)

ISBN 13: 9789079889334   

Akathist ter ere van de Moeder Gods van de Heilige Romanos de Melode. Deze uitgave werd verzorgd door het Orthodox Klooster, Moeder Gods, Troosteres der Bedroefden te Pervijze-België.

Akathist ter ere van de Moeder Gods van de Heilige Romanos de Melode. Deze uitgave werd verzorgd door het Orthodox Klooster, Moeder Gods, Troosteres der Bedroefden te Pervijze-België. [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Gebeden

Akathistos Hymnen ter ere van de Theotokos

Diverse auteurs, vertaling Marijcke Tooneman

2011    138 Pages    (Gozalov Books)

ISBN 13: 9789079889266   

Het bidden van Akathistos hymnen is een wijd verspreid en zeer geliefd gebruik bij de Orthodoxe christenen. Velen voegen een Akathist naar hun keuze, of naar hun specifieke behoefte of volgens de opdracht van hun geestelijke vader, toe aan hun morgen- of avondgebeden. Elke Orthodoxe ziel immers wil de Alheilige Moeder Gods verheerlijken zoveel als in haar macht ligt, want zij is de Beschermvrouwe van de christenen, de immer klaarstaande hulp voor wie tot haar roepen, de muur en schutswal van de [...]

Het bidden van Akathistos hymnen is een wijd verspreid en zeer geliefd gebruik bij de Orthodoxe christenen. Velen voegen een Akathist naar hun keuze, of naar hun specifieke behoefte of volgens de opdracht van hun geestelijke vader, toe aan hun morgen- of avondgebeden.
Elke Orthodoxe ziel immers wil de Alheilige Moeder Gods verheerlijken zoveel als in haar macht ligt, want zij is de Beschermvrouwe van de christenen, de immer klaarstaande hulp voor wie tot haar roepen, de muur en schutswal van de mens, die in nood en droefheid is, de burcht tegen de aanvallen van de hartstochten en het beschuttende schild in de strijd tegen de demonen.
Wie in zijn eigen hart verharding en verbittering voelt, laat hij dan de hulp zoeken van de Moeder Gods, welke de boze harten week maakt.
Wie zijn geestelijke vermogens wil versterken, zichzelf en anderen beter wil begrijpen, of een moeilijke studie doen, of zich wil verdiepen in de Heilige Schrift of in de theologie, doet beroep op Haar, die het begrip doet toenemen.
Wie bescherming en zekerheid zoekt, laat hij dan het wonderbare visioen van de Heilige Andreas overwegen, die aanschouwen mocht hoe de Moeder Gods haar sluier ter bescherming uitspreidt over het Christuslievende volk.
Wie de richting verliest en het spoor bijster raakt, laat hij dan zien naar de Maagd, die de Weg wijst naar haar Zoon, Die de Eeuwige Waarheid is.
Wie in deze eeuw, verziekt door seksisme, zoekt naar zuiverheid zowel naar hart als naar lichaam, neme zijn toevlucht tot de Nooit verwelkende Bloesem van de maagdelijkheid. Dan zal de poort van de Godschouwing zich kunnen openen en zal het water van onze strijd door Christus veranderd worden in de wijn der vreugde. Wie zijn huis wil beschermen tegen vuur en indringers, of tegen het vuur dat brandt in eigen hart, vuur van wellust of haat, zoeke zijn soelaas bij Het Braambos dat brandt doch niet verteert, het symbool van de Moeder Gods dat aan Mozes werd getoond.
Wie bedroefd is of bedroefden uit zijn familie of vriendenkring kent, laat hij gaan tot Haar, die de Vreugde is van alle bedroefden.
Moge de Alheilige Moeder Gods de noodkreten horen van al wie tot haar roepen en ons allen bijstaan om de Weg naar het Koninkrijk te vinden en erop te blijven wandelen totdat wij bij Haar zijn om haar Eeuwige Zoon te verheerlijken.

Archimandriet Thomas
Op het feest van de Heilige Makarios de Grote [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Gebeden
vertaald uit het Grieks

Algemeen Meneon. Voor feesten zonder eigen officie. Deel 1. Offcie 01-15.

1983    340 Pages    (Orthodox Klooster van Sint Jan de Doper)

ISBN 10: 0000000000

[less]

5. De Middeleeuwen (IX - XV eeuw)Godsdienst tekstLiturgische CirkelMeneon
reeks: Meneon

Algemeen Meneon. Voor feesten zonder eigen officie. Deel 2. Offcie 16-27.

1983    250 Pages    (Orthodox Klooster van Sint Jan de Doper)

ISBN 10: 0000000000

[less]

5. De Middeleeuwen (IX - XV eeuw)Godsdienst tekstLiturgische CirkelMeneon
reeks: Meneon

Alledaagse Heiligen en Andere Verhalen

Bisschop Tichon Sjevkoenov

2018    432 Pages    (Glagoslav)

ISBN 13: 9781784379186    ISBN 10: 1784379182

In 2012 was Alledaagse Heiligen en Andere Verhalen dé sensatie in Rusland op boekengebied. De schrijver Tichon (Sjevkoenov), archimandriet van de Russisch-Orthodoxe Kerk, ontving voor het boek de onderscheiding ‘Proza van het Jaar’, één van de meest prestigieuze, literaire prijzen van Rusland. De verhalenbundel wordt terecht gezien als een uitstekend voorbeeld van kloosterproza. De lezer treft hierin verhalen uit het leven van de auteur, maar ook fragmenten uit preken, biechten, parabels [...]

In 2012 was Alledaagse Heiligen en Andere Verhalen dé sensatie in Rusland op boekengebied. De schrijver Tichon (Sjevkoenov), archimandriet van de Russisch-Orthodoxe Kerk, ontving voor het boek de onderscheiding ‘Proza van het Jaar’, één van de meest prestigieuze, literaire prijzen van Rusland.

De verhalenbundel wordt terecht gezien als een uitstekend voorbeeld van kloosterproza. De lezer treft hierin verhalen uit het leven van de auteur, maar ook fragmenten uit preken, biechten, parabels en nog veel meer.

“Praktisch alle geschiedenissen die in het boek staan gebruikte ik in mijn preken. Het maakt allemaal deel uit van ons kerkelijk leven. Een preek is immers ook gebouwd op de overdenkingen van de Heilige Schrift, op verklaringen van kerkelijke gebeurtenissen door de heilige vaders en op de voorbeelden van hun levens. Ik vertelde ze aan de broederschap, aan mijn vrienden. Velen van hen gaven me nadrukkelijk advies, maar verlangden vervolgens dat de verhalen werden opgeschreven.”

In Rusland zijn al meer dan miljoen boeken verkocht, het boek van archimandriet Tichon is vertaald in het Duits, Engels, Pools en Grieks, op dit moment wordt de uitgave in nog een aantal andere talen voorbereid. [less]

7. Moderne Tijd (XX - XXI eeuw)Geestelijk LevenKerkgeschiedenis
vertaald uit het Russisch

Als een lam. De oudste paashomilie.

Hl. Melito van Sardes, vertaling Vincent Hunnik, Paul van Geest

2013    80 Pages    (Brevier)

ISBN 13: 9789491583179   

De oudste paashomilie. In de oude kerk was het paasfeest het belangrijkste christelijke feest. De oudste paaspreek die nog bekend is, stamt van Melito van Sardes. Hij trekt lijnen van de instelling van het pascha in Egypte naar het christelijke paasfeest. Het eerste is het model van het laatste. De deskundige vertaling van dr. Vincent Hunink wordt ingeleid door prof. dr. Paul van Geest. Want weggeleid als een lam en geslacht als een schaap kocht Hij ons vrij uit de dienst aan de wereld als uit [...]

De oudste paashomilie.
In de oude kerk was het paasfeest het belangrijkste christelijke feest.
De oudste paaspreek die nog bekend is, stamt van Melito van Sardes. Hij trekt lijnen van de instelling van het pascha in Egypte naar het christelijke paasfeest. Het eerste is het model van het laatste.
De deskundige vertaling van dr. Vincent Hunink wordt ingeleid door prof. dr. Paul van Geest.

Want weggeleid als een lam
en geslacht als een schaap
kocht Hij ons vrij
uit de dienst aan de wereld
als uit het land Egypte.
En Hij bevrijdde ons
uit de slavernij van de duivel
als uit de hand van de farao,
en verzegelde onze ziel met Zijn Geest
en onze ledematen met Zijn eigen bloed.
Hij is het die de dood heeft bekleed met schaamte
en de duivel heeft doen rouwen
zoals Mozes de farao. [less]

3. Apologeten (II - III eeuw)Liturgische Cirkel
vertaald uit het Grieks

Als licht in het hart. Preken voor het liturgisch jaar.

Aurelius Augustinus, vertaling drs. Joost van Neer, dr. Martijn Schrama o.s.a., drs. Anke Tigchelaar en drs. Paul Wammes

1996    296 Pages    (Ambo Baarn)

ISBN 10: 9026313900

Selectie van 60 preken uit de groep sermones de tempore (preken over het tijdeigen). Het gaat om preken voor de liturgische feesten: kerstmis, nieuwjaarsdag, epifanie, de veertigdagentijd, de paasnacht, de eerste week van de paastijd, hemelvaartsdag en pinksteren. INHOUD Inleiding Overlevering van de handschriften Tekstoverlevering in druk Improvisatie Het genre van Augustinus' sermones Preken volgens de Schriften Plaats ven functie in de liturgie De taak van de lector in de dienst van het Woord [...]

Selectie van 60 preken uit de groep sermones de tempore (preken over het tijdeigen). Het gaat om preken voor de liturgische feesten: kerstmis, nieuwjaarsdag, epifanie, de veertigdagentijd, de paasnacht, de eerste week van de paastijd, hemelvaartsdag en pinksteren.
INHOUD
Inleiding
Overlevering van de handschriften
Tekstoverlevering in druk
Improvisatie
Het genre van Augustinus' sermones
Preken volgens de Schriften
Plaats ven functie in de liturgie
De taak van de lector in de dienst van het Woord
Luisteren naar een spreker
Uitgangspunten bij de selectie
Uitgangspunten bij het vertalen
Tot slot
Literatuur
Latijnse tekstuitgaven
Vertalingen
Achtergrondliteratuur
Wenken voor de lezer [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Prekenreeks Ambo-KlassiekTheologie
vertaald uit het Latijn
reeks: Ambo-Klassiek

Antonius. Onsterfelijke icoon van de monnik.

Hl. Athanasius van Alexandrie, vertaling Vincent Hunink

2013    152 Pages    (Uitgeverij Damon)

ISBN 13: 9789460360626   

Als buitenbeentje in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten wordt het leven van de belangrijkste woestijnvader, Antonius de Grote (251-356), in vertaling uitgebracht. De schrijver ervan is Athanasius, bisschop van Alexandrië, die deze tekst schreef voor een groep asceten met wie hij tijdens zijn ballingschap in het Westen kennis maakte.

Als buitenbeentje in de serie Middeleeuwse Monastieke Teksten wordt het leven van de belangrijkste woestijnvader, Antonius de Grote (251-356), in vertaling uitgebracht. De schrijver ervan is Athanasius, bisschop van Alexandrië, die deze tekst schreef voor een groep asceten met wie hij tijdens zijn ballingschap in het Westen kennis maakte. [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Geestelijk LevenLeven van de heiligenreeks Middeleeuwse Monastieke Teksten
reeks: Middeleeuwse Monastieke Teksten; vertaald uit het Grieks

Apollonius ontmaskerd. Eusebius van Caesarea over Apollonius van Tyana.

Eusebius van Caesarea, dr. Thalien M. de Wit-Tak

1991    104 Pages    (Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer)

ISBN 10: 9023900383

Eusebius van Caesarea is vooral bekend vanwege zijn unieke kerkgeschiedenis die de periode tot aan 324 na Christus beslaat. In kerkelijke zaken was hij de belangrijkste raadgever van keizer Constantijn. Het werk van Eusebius: 'Contra Hieroclem', is van een geheel ander karakter. De genoemde Hierocles, als ambtenaar onder Diocletianus een belangrijk christenvervolger had een werk laten verschijnen waarin hij de wonderdoener Apollonius van Tyana boven Jezus Christus stelt. Hierocles baseerde zich [...]

Eusebius van Caesarea is vooral bekend vanwege zijn unieke kerkgeschiedenis die de periode tot aan 324 na Christus beslaat. In kerkelijke zaken was hij de belangrijkste raadgever van keizer Constantijn. Het werk van Eusebius: 'Contra Hieroclem', is van een geheel ander karakter. De genoemde Hierocles, als ambtenaar onder Diocletianus een belangrijk christenvervolger had een werk laten verschijnen waarin hij de wonderdoener Apollonius van Tyana boven Jezus Christus stelt. Hierocles baseerde zich daarbij op een biografie van Flavius Philostratus (170-245) die het leven van Apollonius in de eerste eeuw van de jaartelling beschreef. Eusebius' geschrift poogt zowel Hierocles als Apollonius op inconsequenties te betrappen en belachelijk te maken. Dr. De Wit-Tak geeft in dit boek een levendige vertaling van Eusebius' Contra Hieroclem. Met essay, bibliografie en notenapparaat. [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)KerkgeschiedenisTheologie
vertaald uit het Latijn

Apostolische Vaders 1 (De brieven van Ignatius, De brief van Polycarpus, De marteldood van Polycarpus, De 1-e brief van Clemens, De 2-e brief van Clemens, Het onderwijs van de twaalf apostelen

hl. Ignatius van Antiochie, hl. Polycarpus van Smyrna, hl. Clemens van Alexandria, Anoniem, vertaling Dr. A.F.J. Klijn

1981    274 Pages    (J.H. Kok)

ISBN 13: 9789024201679    ISBN 10: 9024201675

[less]

2. Apostelen (I - II eeuw)Kerkgeschiedenis
vertaald uit het Grieks

Apostolische Vaders 2 (Brief van Barnabas, Fragmenten van Papias, Brief van Diognetus, Apologie van Quadratus, Pastor van Hermas)

hl. Barnabas, hl. Papias, hl. Diognetus, vertaling Dr. A.F.J. Klijn

1983    250 Pages    (J.H. Kok)

ISBN 10: 9024222516

[less]

2. Apostelen (I - II eeuw)Kerkgeschiedenis
vertaald uit het Grieks
B
B

Bidden met iconen

Jim Forest, vertaling L.Anciaux

1998    192 Pages    (Ten Have)

ISBN 10: 9025947360

[less]

7. Moderne Tijd (XX - XXI eeuw)Ikonen
vertaald uit het Engels

Boek der akathistoshymnen

Anonieme Auteur, vertaling Paul Ivanoff

1988    306 Pages    (Uitgeverij TABOR - Brugge)

ISBN 10: 906597024X

[less]

5. De Middeleeuwen (IX - XV eeuw)Gebeden
vertaald uit het Slavisch

Brief aan Diognetus

Anonieme Auteur, vertaling Michiel Op de Coul

2015    64 Pages    (Uitgeverrij Meinema - Zoetermeer)

ISBN 13: 9789021143682   

‘Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.’ Deze woorden vormen de kern van een kort apologetisch geschrift, bekend onder de titel 'Brief aan Diognetus'. De auteur is ons niet bekend en degene tot wie hij zich richt evenmin. Maar in zijn persoonlijk schrijven, te dateren in de tweede helft van de tweede eeuw en bedoeld voor een breder publiek, komt hij ons toch nabij: hier spreekt een ontwikkelde en geletterde Griek, die zelf nog maar pas tot de nieuwe religie is [...]

‘Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld.’ Deze woorden vormen de kern van een kort apologetisch geschrift, bekend onder de titel 'Brief aan Diognetus'. De auteur is ons niet bekend en degene tot wie hij zich richt evenmin. Maar in zijn persoonlijk schrijven, te dateren in de tweede helft van de tweede eeuw en bedoeld voor een breder publiek, komt hij ons toch nabij: hier spreekt een ontwikkelde en geletterde Griek, die zelf nog maar pas tot de nieuwe religie is overgegaan en graag de vragen beantwoordt van een geïnteresseerde buitenstaander. De inzet en het enthousiasme waarmee hij dit doet maken dat zijn geschrift ook de lezers van vandaag moeiteloos weet te bereiken. Alsof achttien eeuwen niet bestonden, zo fris en helder klinkt dit geluid uit de tijd dat het christendom naar buiten trad en haar literatuur een aanvang nam.
Michiel Op de Coul (1961) is als universitair docent Grieks en Latijn verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. [less]

3. Apologeten (II - III eeuw)reeks Ad fontesTheologie
reeks: Ad fontes; vertaald uit het Grieks

Brieven-verhalen-leer

Abba Ammonas, vertaling M. Theodora Portaitissida

1984    68 Pages    (Orthodoxe Klooster Moeder Gods)

[less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Geestelijk Leven
vertaald uit het Grieks
C
C

Catechetisch woord Over Het gebed van het Hart

vr. Silouan (Osseel)

2021    38 Pages    (Orthodox Logos)

ISBN 13: 9781914337123   

Aartspriester Silouan Osseel had een zo grote bewondering voor de Heilige Silouan de Athoniet dat hij, wanneer hij tot priester werd gewijd, koos om dit te laten gebeuren onder de naam ‘Silouan’, daar Silouan voor hem symbool was komen te staan voor het zoeken naar een steeds intensere gemeenschap met Christus en de Heiligen van Diens Kerk. Vijfentwintig jaar lang heeft hij zich-samen met zijn geliefde echtgenote Oda-onvermoeid ingezet voor het welzijn van de parochianen van Eindhoven, en [...]

Aartspriester Silouan Osseel had een zo grote bewondering voor de Heilige Silouan de Athoniet dat hij, wanneer hij tot priester werd gewijd, koos om dit te laten gebeuren onder de naam ‘Silouan’, daar Silouan voor hem symbool was komen te staan voor het zoeken naar een steeds intensere gemeenschap met Christus en de Heiligen van Diens Kerk.

Vijfentwintig jaar lang heeft hij zich-samen met zijn geliefde echtgenote
Oda-onvermoeid ingezet voor het welzijn van de parochianen van Eindhoven, en tot op de laatste dagen van zijn aardse leven bleef Vader Silouan zich verantwoordelijk voelen voor zijn geestelijk kind: zijn parochie van de Heilige Nektarios van Aegina.
10 jaar lang was hij daar diaken en hij wordt, sinds zijn ontslapen in de Heer op zondag 19 april 2015, nog altijd herinnerd als een diaken die waarlijk de viering van de Liturgische Diensten kon opluisteren met zijn stem en zijn engelachtige liturgische handelingen.

Het boek dat u nu in uw handen houdt, van origine een toespraak gericht aan zijn dierbare parochianen, betreft een beknopte maar verhelderende uiteenzetting over het Jezusgebed en is tegelijkertijd een weerspiegeling van zijn toewijding en liefde.
Want hoewel dit korte gebed nagenoeg niemand vreemd is, wilde Vader Silouan zich er met deze toespraak van verzekeren dat zijn parochianen zich niet alleen volledig bewust zouden zijn van de werkelijke betekenis ervan, maar ook met name dat zij het naar behoren en doorgedreven zouden beoefen om zo de veelvoorkomende valkuilen bij het bidden te kunnen vermijden en een staat van, wat hij noemt, ‘tegenwoordigstelling’ te kunnen bereiken: onze geest geheel laten opgaan in de woorden van het Gebed. Want in het zuiver gebed, zo zegt Vader Silouan, ‘is er niets en niemand anders meer dan God en ik.’

Het getuigt, nogmaals, van zijn grenzeloze liefde voor de Orthodoxie en zijn parochianen. Een liefde die nu, via dit boek, gedeeld kan worden met de rest van de wereld.

In eeuwige gedachtenis,
Aartspriester Silouan (Marcel) Osseel
19 april 2015 [less]

7. Moderne Tijd (XX - XXI eeuw)Geestelijk LevenJezusgebed
Christelijke bronnen

Een pionier aan de Bosporus. Het leven van de monniksvader Hypatius (ca. 450 na Chr.).

Anonieme Auteur, vertaling Gerard Baterlink

1997    121 Pages    (Uitgeverij J.N.KOK-Kampen)

ISBN 13: 9789024291403   

Aan het begin van de vijfde eeuw zet Hypatius met een aantal monniken een kloostergemeenschap op. Hij wordt een pionier voor het gebied rondom de hoofdstad Constantinopel. Kerkelijke en keizerlijke autoriteiten bezien met zorg de invloed die uitgaat van het klooster Rufinianae aan de overzijde van de Bosperus. Dorpelingen en paleisbewoners vinden heil en inspiratie in de ascetische levenswijze van de stichter en zijn metgezellen. Vijftig jaar na de kloosterstichting beschrijft een leerling het [...]

Aan het begin van de vijfde eeuw zet Hypatius met een aantal monniken een kloostergemeenschap op. Hij wordt een pionier voor het gebied rondom de hoofdstad Constantinopel. Kerkelijke en keizerlijke autoriteiten bezien met zorg de invloed die uitgaat van het klooster Rufinianae aan de overzijde van de Bosperus. Dorpelingen en paleisbewoners vinden heil en inspiratie in de ascetische levenswijze van de stichter en zijn metgezellen. Vijftig jaar na de kloosterstichting beschrijft een leerling het leven van Hypatius met het voorbeeld voor ogen van Athanasius’ levensbeschrijving van Antonius, de eerste beroemde woestijnheilige. De tekst geeft een levendig beeld van de toenmalige ascetische praktijken naast tal van cultuurhistorische bijzonderheden. [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Geestelijk LevenKerkgeschiedenisreeks Christelijke Bronnen
vertaald uit het Grieks
reeks: Christelijke Bronnen 10

Efrem de Syrier: uitleg van het boek Genesis

Hl. Efrem De Syrier, vertaling drs. A.G.P.Jansom en dr.L.Van Rompay

1993    176 Pages    (Uitgeverij J.N.KOK-Kampen)

ISBN 10: 9024268575

Het commentaar van de dichter-theoloog Efrem de Syriër (gest. 373 n. Chr.) op ‘Genesis’ vormt reeds het vijfde deel van deze serie. Van dezelfde auteur waren al eerder hymnen uitgegeven. Ook dit deel is van een wetenschappelijk verantwoorde inleiding voorzien. Dank zij de annotatie worden minder toegankelijke passages op verhelderende wijze toegelicht.

Het commentaar van de dichter-theoloog Efrem de Syriër (gest. 373 n. Chr.) op ‘Genesis’ vormt reeds het vijfde deel van deze serie. Van dezelfde auteur waren al eerder hymnen uitgegeven. Ook dit deel is van een wetenschappelijk verantwoorde inleiding voorzien. Dank zij de annotatie worden minder toegankelijke passages op verhelderende wijze toegelicht. [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)BijbelcommentaarKerkvadersreeks Christelijke Bronnen
vertaald uit het Syrisch
reeks: Christelijke Bronnen 5

Kerstmis en Epifanie. Teksten uit de vroege kerk over de geboorte van Christus.

Hl. Efrem De Syrier, Hl. Gregorius van Nazianze, Hl. Ambrosius van Milan, Hl. Simeon van Gesijr, Hl. Constantijn de Grote, Origenes, vertaling dr. A.A.R. Bastiaensen, dr. J den Boeft, dr. F. Ledegang, dr. M.F.G. Parmentier en dr. L. Van Rompay

1997    112 Pages    (Uitgeverij J.N.KOK-Kampen)

ISBN 10: 9024293138

[less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)KerkvadersLiturgische Cirkelreeks Christelijke Bronnen
vertaald uit het Grieks, Latijn en Syrisch
reeks: Christelijke Bronnen 12

Paasfeest. Vroegchristelijke preken uit de paastijd.

Hl. Johannes Chrysostomus, Hl. Amphilochius van Iconium, Hl. Gregorius van Nyssa, Hl. Hesychius van Jerusalem, Hl. Leontius van Constantinopel, Hl. Proclus van Constantinopel, Hl. Basilius van Seleucie

1989    96 Pages    (Uitgeverij J.N.KOK-Kampen)

ISBN 10: 9024243270

[less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)KerkvadersLiturgische CirkelPrekenreeks Christelijke Bronnen
vertaald uit het Grieks en Latijn door dr. C. Datema, drs. R.F. Regtuit en drs J.M. Tevel
reeks: Christelijke Bronnen 2

Woestijn, Begeerte en Geloof. Het leven van de eerste monniken in Egypte

Anoniem, vertaling prof.dr. Pieter W. van der Horst

1995    126 Pages    (Uitgeverij J.N.KOK-Kampen)

ISBN 10: 9024223504

Verslag van een pelgrimage uit ca. 395 door de Egyptische woestijn, waar christelijke monniken en heremieten een leven leidden van teruggetrokkenheid en ascese.

Verslag van een pelgrimage uit ca. 395 door de Egyptische woestijn, waar christelijke monniken en heremieten een leven leidden van teruggetrokkenheid en ascese. [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Geestelijk LevenKerkgeschiedenisreeks Christelijke Bronnen
vertaald uit het Grieks
reeks: Christelijke Bronnen 8

Christus in U: verwachting van heerlijkheid

vr. Sergius Heitz, prof. Susanne Hausammann

1984    192 Pages    (Orthodox Klooster van Sint Jan de Doper)

ISBN 10: 0000000000

Orthodox geloofsonderricht voor volwassen en opgroeiende gelovigen

Orthodox geloofsonderricht voor volwassen en opgroeiende gelovigen [less]

7. Moderne Tijd (XX - XXI eeuw)Orthodox geloofsonderricht
vertaald uit het Duits

Christus, onze Weg en ons Leven. Anaphora aan de theologie van oudvader Sophrony.

Archimandriet Zacharias (Zacharou), vertaling A. Arnold-Lyklema

2014    366 Pages    (Maranatha House)

ISBN 13: 9780993105807   

Volgens de openbaring van het Nieuwe en het Oude Testament is het Absolute ‘Zijn’ persoonlijk. En juist heden ten dage heeft de betekenis van de persoon een centrale plaats in de theologie, zowel als in de filosofie, de psychologie, en het intellectuele denken in het algemeen. Voor de Orthodoxe theologie vormt de betekenis van de persoon een uitdaging. Oudvader Sophrony was ervan overtuigd, dat indien wij erin zouden slagen op juiste wijze uitdrukking te geven aan het onderricht aangaande de [...]

Volgens de openbaring van het Nieuwe en het Oude Testament is het Absolute ‘Zijn’ persoonlijk. En juist heden ten dage heeft de betekenis van de persoon een centrale plaats in de theologie, zowel als in de filosofie, de psychologie, en het intellectuele denken in het algemeen. Voor de Orthodoxe theologie vormt de betekenis van de persoon een uitdaging. Oudvader Sophrony was ervan overtuigd, dat indien wij erin zouden slagen op juiste wijze uitdrukking te geven aan het onderricht aangaande de Openbaring omtrent de Persoon, dit tegelijkertijd ook de unieke waarde zou tonen van de Orthodoxe Traditie.

In dat verband heeft dit werk van archimandriet Zacharias een tweevoudig doel. Enerzijds vormt het een uiteenzetting van de meest fundamentele thema’s uit het onderricht van oudvader Sophrony en diens geestelijke vader, de heilige Silouan de Athoniet – in de hoop dat dit een aanzet mag zijn tot serieuze studie van deze recente uitdrukking van de theologie van de Orthodoxe Kerk

Anderzijds is juist deze theologie geen theoretische kwestie, maar het verhaal van een doorleefde gebeurtenis: de ontmoeting met de Levende God. Aldus is het onderricht dat hieruit voortvloeit tegelijkertijd een uitnodiging om ook zelf deze weg te gaan – waarbij de opeenvolgende hoofdstukken ons meevoeren langs de voornaamste ‘gebeurtenissen’ die deel uitmaken van de geestelijke weg, terwijl ons tevens de gereedschappen worden aangereikt die nodig zijn om hiermee een begin te maken.

Er is daarom naar gestreefd dit materiaal zodanig te presenteren dat het ook meer algemeen toegankelijk is. Opdat ieder die daarnaar verlangt de mogelijkheid heeft kennis te maken met de geestelijke rijkdom die ons geschonken is in deze heilige Vaders van onze tijd. [less]

7. Moderne Tijd (XX - XXI eeuw)Geestelijk LevenTheologie
vertaald uit het Grieks

Chrysostomus herleeft. Keur van preeken.

Hl. Johannes Chrysostomus, vertaling Bruno H. Vandenberghe, O.P.

1938    270 Pages    (Geloofsverdediging - Antwerpen)

ISBN 10: 0000000000

[less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Preken
reeks: Uren bewondering; vertaald uit het Grieks

Commentaar betreffende de Liturgie

Een monnik van de Oosterse Kerk - archimandriet Lev (Gillet), vertaling vr Dominique Verbeke

2002    45 Pages    (Orthodoxe uitgaven "Apostel Andreas")

ISBN 10: 0000000000

[less]

7. Moderne Tijd (XX - XXI eeuw)LiturgieTheologie
vertaald uit het Frans

Commentaar op Psalm 118/119

Aurelius Augustinus, vertaling T.J.van Bavel o.s.a.

1996    180 Pages    (Ambo Baarn)

ISBN 10: 9026314299

Van oudsher vormen de psalmen een belangrijk onderdeel van de cultus in de tempel van de synagoge. Psalmen zijn de grondslag van de Joodse spiritualiteit. Als zodanig zijn ze ook door de christelijke kerk overgenomen. Met dit verschil dat de christenen, zeker in de oudheid, de teksten van het eerste verbond vooral lazen in het licht van Chris­tus. Tegelijk pasten ze de oude teksten toe op de kerk en het concrete leven van de christenen. Deze uit­gangspunten vindt men terug in Augustinus' [...]

Van oudsher vormen de psalmen een belangrijk onderdeel van de cultus in de tempel van de synagoge. Psalmen zijn de grondslag van de Joodse spiritualiteit. Als zodanig zijn ze ook door de christelijke kerk overgenomen. Met dit verschil dat de christenen, zeker in de oudheid, de teksten van het eerste verbond vooral lazen in het licht van Chris­tus. Tegelijk pasten ze de oude teksten toe op de kerk en het concrete leven van de christenen. Deze uit­gangspunten vindt men terug in Augustinus' commentaren op de psalmen.
Het hoofdthema van Augustinus' commentaar op psalm 118/119 is de leer van de genade, zoals hij die aan­wezig ziet in deze psalm. Daarin ko­men belangrijke onderwerpen aan bod, zoals: de verhouding tussen ge­nade en wet, de leer over het gebed, de christologische interpretatie van het eerste verbond. Psalm 118/119 is de laatste van de honderdvijftig die Augustinus op vergevorderde leeftijd (in 422) commentarieerde en geeft een goed inzicht in zijn be­nadering van de psalmen en in zijn werkwijze bij het toelichten ervan voor de gelovigen van zijn tijd. [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)reeks Ambo-KlassiekTheologie
vertaald uit het Latijn
reeks: Ambo-Klassiek

Cyprianus. Eenheid en eensgezindheid.

Hl. Cyprianus van Carthago, vertaling Chris Tazelaar

2013    614 Pages    (Uitgeverij Damon Vof)

ISBN 13: 9789460360763   

Cyprianus werd in 248/249 bisschop van Carthago in Noord-Afrika. In het jaar daarna bepaalde de Romeinse keizer Decius dat alle onderdanen van zijn rijk aan de Romeinse goden, en aan de keizer, hun respect moesten betuigen. Voor christenen betekende dit dat ze hun geloof dan zouden verloochenen. Velen weigerden dat en werden daarvoor gestraft. Cyprianus zou te maken krijgen met problemen waarvan de aanpak diplomatie, tact en vastberadenheid vroeg: de voorwaarden voor toelating van berouwvolle [...]

Cyprianus werd in 248/249 bisschop van Carthago in Noord-Afrika. In het jaar daarna bepaalde de Romeinse keizer Decius dat alle onderdanen van zijn rijk aan de Romeinse goden, en aan de keizer, hun respect moesten betuigen. Voor christenen betekende dit dat ze hun geloof dan zouden verloochenen. Velen weigerden dat en werden daarvoor gestraft.
Cyprianus zou te maken krijgen met problemen waarvan de aanpak diplomatie, tact en vastberadenheid vroeg: de voorwaarden voor toelating van berouwvolle lapsi - 'gevallenen', die hun geloof verloochend hadden en met spijt in de Kerk wilden terugkeren -; de discussie over wel of niet herdopen van ketters die zich tot de Kerk wendden; de vraag of de bisschop van Rome absoluut gezag binnen de Kerk had.
In 257 werd Cyprianus op last van de Romeinse proconsul gevangengenomen. Een jaar later, op 14 september 258, werd hij veroordeeld en op diezelfde dag onthoofd. [less]

3. Apologeten (II - III eeuw)Geestelijk LevenKerkgeschiedenisTheologie
vertaald uit het Latijn
D
D
Damon klassiek

De overwinning van het christendom. Athanasius: Tegen de heidenen. Over de menswording van het woord.

Hl. Athanasius van Alexandrie, vertaling Eginhard Meijering

2013    168 Pages    (Uitgeverij Damon)

ISBN 13: 9789460360695   

In de twee traktaten waarvan in dit boek een vertaling wordt geboden (Contra Gentes en De incarnatione Verbi) is de nog jonge Athanasius aan het woord, die gedurende een groot deel van zijn bewuste leven getuige is geweest van gewelddadigheden tegen de christenen, en die er nu zeker van is dat vervolgingen niet alleen definitief zijn opgehouden, maar die er ook van overtuigd is dat het nog maar een kwestie van tijd is totdat allen, op de onverbeterlijke kwaadwilligen en domoren na, zich tot het [...]

In de twee traktaten waarvan in dit boek een vertaling wordt geboden (Contra Gentes en De incarnatione Verbi) is de nog jonge Athanasius aan het woord, die gedurende een groot deel van zijn bewuste leven getuige is geweest van gewelddadigheden tegen de christenen, en die er nu zeker van is dat vervolgingen niet alleen definitief zijn opgehouden, maar die er ook van overtuigd is dat het nog maar een kwestie van tijd is totdat allen, op de onverbeterlijke kwaadwilligen en domoren na, zich tot het christelijke geloof zullen bekeren. Dit alles schrijft hij niet toe aan het voor de christenen gunstige beleid van keizer Constantijn, maar aan de macht van de opgestane Christus.
Athanasius volgt in deze geschriften bewust zijn Alexandrijnse leermeesters, waardoor de verhandelingen ook tot een weerspiegeling van vroegchristelijk geloven en denken worden. De naam van de kerkvader Athanasius, die na zijn benoeming tot bisschop van Alexandrië in 328 de grote voorvechter van het rechtzinnig christelijke geloof zal worden, zal aan deze traktaten vooral in de oosterse kerken een bijzonder gezag geven. [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Kerkvadersreeks Damon klassiekTheologie
reeks Damon klassiek;

Origenes: De basis. Onderzoek naar de fundamenten van geloof en wereld.

Origenes, vertaling Freerk Jan H. Berghuis

2009    396 Pages    (Uitgeverij Damon)

ISBN 13: 9789055739684   

Origenes (ca.185-254) was een van de toonaangevende theologen van zijn tijd. Hij werkte als kerkelijk leraar in Alexandrië en later in Caesarea. Hij stond bekend als inspirerend docent en scherpzinnig uitlegger van de Bijbel. Hij was goed thuis in de Griekse filosofie en nam volop deel aan de ontwikkelingen in de christelijke kerken van zijn tijd. Hij deed mee aan interne kerkelijke discussies, keerde zich tegen afwijkende ideeën van 'ketters', verdedigde het christelijke geloof tegen ' [...]

Origenes (ca.185-254) was een van de toonaangevende theologen van zijn tijd. Hij werkte als kerkelijk leraar in Alexandrië en later in Caesarea. Hij stond bekend als inspirerend docent en scherpzinnig uitlegger van de Bijbel. Hij was goed thuis in de Griekse filosofie en nam volop deel aan de ontwikkelingen in de christelijke kerken van zijn tijd. Hij deed mee aan interne kerkelijke discussies, keerde zich tegen afwijkende ideeën van 'ketters', verdedigde het christelijke geloof tegen 'heidense' aanvallen en kreeg te maken met toenemende confrontaties met de Romeinse overheid.
In De basis bespreekt Origenes de volgende vragen: wat is de kern van het christelijk geloof en wat zijn de fundamenten van de wereld? Hij sluit zich aan bij de apostolische traditie, maar beschouwt die niet als een massief blok: naast onderwerpen waarover de apostelen duidelijke uitspraken hebben gedaan, zijn er ook punten die nader onderzocht moeten worden. Aan dat onderzoek levert Origenes graag zijn bijdrage. Een groot aantal onderwerpen komt aan de orde: God, de ziel, de vrije wil, het begin van de wereld, de val van de 'rationele wezens', de strijd tegen de vijandige machten en het herstel van alle dingen en tenslotte het karaker en de uitleg van de Bijbel. In een open bespreking gaat Origenes uitvoerig in op deze onderwerpen en presenteert ze als een samenhangend geheel. Hij is vaak in discussie met opponenten en bestrijdt hun ideeën met rationele en aan de Bijbel ontleende argumenten. [less]

3. Apologeten (II - III eeuw)reeks Damon klassiekTheologie
reeks: Damon klassiek; vertaald uit het Grieks

Dank aan het verborgen licht. De Vroegchristelijke Poezie Van Efrem De Syrier.

Hl. Efrem De Syrier, vertaling K. Den Biesen

2008    192 Pages    (Uitgeverij Kokboekencentrum)

ISBN 13: 9789043517485   

Essay over en bloemlezing uit het werk van Efrem de Syriër (ca. 308 - 373), theoloog en dichter van ongekend formaat, met een uitdagende en ook voor ons bevrijdende manier van denken en geloven. 'Verrijkende Schat die naar de behoeftigen komt! Drenkende Bron die naar de dorstigen stroomt! Diepzinnige Leer die naar de eenvoudigen komt! Herinnering die de vergetelheid uit de schepping verjaagt! Zalig die erkent wie u bent, Christus, die zo u verwerft én verworven wordt door u!.' Een verhelderend [...]

Essay over en bloemlezing uit het werk van Efrem de Syriër (ca. 308 - 373), theoloog en dichter van ongekend formaat, met een uitdagende en ook voor ons bevrijdende manier van denken en geloven.

'Verrijkende Schat die naar de behoeftigen komt!
Drenkende Bron die naar de dorstigen stroomt!
Diepzinnige Leer die naar de eenvoudigen komt!
Herinnering die de vergetelheid uit de schepping verjaagt!
Zalig die erkent wie u bent, Christus,
die zo u verwerft én verworven wordt door u!.'

Een verhelderend vroegchristelijk licht op het geloof van nu.

Kees den Biesen is specialist in de theologie en spiritualiteit van het oriëntaals christendom en geldt wereldwijd als een groot kenner van Efrem de Syriër. Hij is als adviseur en docent verbonden aan de Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland. [less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Geestelijk LevenPoezie
vertaald uit het Syriac

De Agpeya. Het boek van de zeven Koptische canonieke gebeden.

Diverse auteurs

2008    328 Pages    (Stichting Koptisch Orthodoxe kerk in Nedereland)

ISBN 10: 9771758860

[less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Gebeden

De Agpeya. Het boek van de zeven Koptische canonieke gebeden.

Diverse

2020    259 Pages    (Koptisch Orthodox Bisdom van Nederland)

ISBN 13: 99717588601   

[less]

4. Oecumenische concilies (IV - VIII eeuw)Gebeden

De bevrijding van de Geest

Z.H. Paus Shenouda III, vertaling mevr. J.M.Lips-Willinge

2000    139 Pages    (Stichting Koptisch Orthodoxe kerk in Nedereland)

ISBN 10: 0000000000

[less]

7. Moderne Tijd (XX - XXI eeuw)Geestelijk Leven

De bloeiende woestijn. De wereld van het vroege monachisme.

G.J.M.Bartelink

1993    214 Pages    (Ambo Baarn)

ISBN 10: 9026312130

De auteur, emeritus-hoogleraar oudchristelijk Grieks en Latijn en middeleeuws Latijn van de universiteit van Nijmegen, heeft inmiddels verscheidene overzichtswerken gepubliceerd over de geschiedenis van de oude kerk. Hierin kwam steeds een bepaalde thematiek aan de orde: 'Het vroege christendom en de antieke cultuur' (a.i. 86-38-106-7); 'De geboorte van Europa. Van laat-Romeins Imperium naar vroege Middeleeuwen' (a.i. 89-34-117-1). In deze studie biedt hij op vergelijkbare wijze een overzicht [...]

De auteur, emeritus-hoogleraar oudchristelijk Grieks en Latijn en middeleeuws Latijn van de universiteit van Nijmegen, heeft inmiddels verscheidene overzichtswerken gepubliceerd over de geschiedenis van de oude kerk. Hierin kwam steeds een bepaalde thematiek aan de orde: 'Het vroege christendom en de antieke cultuur' (a.i. 86-38-106-7); 'De geboorte van Europa. Van laat-Romeins Imperium naar vroege Middeleeuwen' (a.i. 89-34-117-1). In deze studie biedt hij op vergelijkbare wijze een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het kloosterleven. Hij behandelt de stof op encyclopedische wijze. Alle belangrijke figuren en ontwikkelingen worden in korte paragrafen beschreven. Deskundig en zakelijk wordt de lezer geïnformeerd over de vormen van ascese die de oude kerk kende, de leefpatronen die ontstonden en de excessen die zich hierbij konden voordoen. Deze wijze van behandelen maakt dat het boek ook uitstekend als naslagwerk is te gebruiken. De verklarende woordenlijst en het personenregister vormen hierbij een waardevolle aanvulling.
(Biblion recensie, Dr. A.J. Jelsma.) [less]

7. Moderne Tijd (XX - XXI eeuw)Kerkgeschiedenis
reeks: Bronnen van de Europese culture
 
loading
Powered by Libib